La Beca

La Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia va sorgir amb l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica i clínica”.

Bases

Les bases per a optar-hi són les següents:

 1. L’investigador principal haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la Societat Catalana de Neurologia.
 2. El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.
 3. S’haurà d’enviar la memòria del projecte escrita en català, castellà o anglès per via correu electrònic a la Societat Catalana de Neurologia  scn@suportserveis.com abans del 27 de juliol de 2020. Si ho prefereixes, també ho pots enviar a través del formulari que trobaràs al final de la pàgina.
 4. La memòria del projecte haurà d’incloure:
  • Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l’investigador principal i de la resta d’investigadors.
  • Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
  • Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l’estudi.
  • Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris i la disponibilitat.
  • Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.
 5. L’ajut està dotat amb 10.000€ bruts; la meitat de l’import es lliurarà en el moment de la seva concessió en la XXIV Reunió Anual de l’SCN (1 d’octubre de 2020), i la resta una cop s’hagin presentat els resultats finals de l’estudi, en un termini màxim de dotze mesos, en la següent reunió anual 2021. Si en aquest termini no es reben els resultats del projecte o un informe amb el que s’ha dut a terme, no es lliurarà el segon termini. Es podrà concedir una pròrroga de 6 mesos per a finalitzar el projecte, sempre i quan l’informe emès a l’any ho justifiqui. La manca de presentació d’aquest informe final inhabilitarà a l’investigador principal per a demanar una nova beca durant els dos anys següents. El projecte premiat es publicarà a la pàgina web de la Societat Catalana de Neurologia, amb el corresponent informe final una cop s’hagi entregat.
 6. L’ajut no serà incompatible amb altres finançaments i caldrà fer constar que el treball ha rebut el finançament de la Fundació Societat Catalana de Neurologia.

Per a més informació en relació a la liquidació de la Beca, caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria Tècnica de la Fundació SCN scn@suportserveis.com

Presentar-se a la Beca FSCN

Per poder ser candidat i optar a la Beca FSCN, s’ha de fer arribar la memòria del projecte abans del 27 de juliol de 2020.

Les dues vies possibles són:

 • Enviar un email a scn@suportserveis.com
 • Si ho preferiu, també ho podeu enviar a través del següent formulari.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

2019 – 5.000 €

Validación del estudio morfológico y funcional de la lengua como indicador de afectación bulbar en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Dr. Bernat Bertran Recasens

Servei de Neurologia. Hospital del Mar. Barcelona

2018 – 5.000 €

Impacte de la teràpia ocupacional a la qualitat de vida de pacients amb distròfies musculars.

Dra. Alicia Alonso Jiménez

Unitat de malalties neuromusculars. Servei de Neurologia. Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Barcelona

2017 – 3.000 €

Rehabilitació cognitiva i plasticitat cerebral a l’Esclerosi Múltiple: avaluació a través d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat.

Dra. Sara Llufriu Duran

Hospital Clínic de Barcelona i Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica

2016 – 3.000 €

Prevencam: Estudi d’estratègies terapèutiques i de prevenció per a la Cefalea per abús de medicació.

Dra. Marta Torres i Dra. Patricia Pozo-Rosich

Unitat de Cefalees i Dolor Neurològic Hospital Vall d’Hebrón – VHIR. Barcelona

2005

Dr. José Álvarez Sabin

2004

Dr. Francisco Rubio

2003

Dr. Josep Montaner

2002

Dr. Adrià Arboix Damunt

2001

Dr. Joan Martí-Fàbregas

Comparteix-ho!