Patronat

Joan Martí Fàbregas

President

Yaroslau Compta Hirnyj

Vicepresident

Estevo Santamarina Pérez

Secretari

Miguel Angel Rubio Pérez

Tresorer

Jordi Diaz Manera

Vocal

Carles Gaig Ventura

Vocal

Estatuts

En aquest enllaç pots descarregar els Estatuts de la Fundació Societat Catalana de Neurologia.