Els Premis SCN

Des de fa temps, la Societat Catalana de Neurologia, amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria, implicació i dedicació dels seus membres, atorga els Premis SCN en el context de la Reunió Anual.

Els premis són:

 • PREMI EDUARD BERTRAN RUBIO

Premi Societat Catalana de Neurologia a l’excel·lència en la trajectòria professional i acadèmica.

 • PREMI ARTUR GALCERAN I GRANÉS. 100 anys de Societat Catalana de Neurologia

Premi a la difusió i promoció social de la neurologia a Catalunya.

 • PREMI AGUSTÍ CODINA PUIGGRÒS

Premi al millor article de Neurologia Catalana al Món, amb més factor d’impacte, publicat o acceptat 2018.

Per poder optar a aquest premi, s’han de complir els següents punts:

 1. El primer autor o autor de correspondència ha de ser soci de l’SCN .
 2. L’article ha de ser original complet (no revisions, cartes, editorials).
 3. Si es tracta d’un assaig clínic es prioritzarà que sigui acadèmic i no promogut per la indústria.
 4. Es tindrà no només en compte el factor d’impacte, sinó altres aspectes com la novetat de la recerca i el seu impacte potencial o real en la pràctica clínica.
 5. El guanyador o un membre de l’equip investigador, haurà de presentar el treball durant la Reunió de l’SCN (7 de maig de 2020).
 6. Per participar caldrà inscriure’s a la Reunió Anual de l’SCN.
 7. Caldrà donar les dades d’afiliació i aportar el títol de la publicació, els autors, la revista i any/volum/pàgines.
 8. Dotació econòmica 600€.

Presentar-se al Premi AGUSTÍ CODINA PUIGGRÒS

Per poder ser candidat i optar al Premi Agustí Codina Puiggròs, s’ha de fer arribar les dades: NOM DEL PREMI i NOM, COGNOMS, LLOC DE  TREBALL i ARTICLE abans del 14 d’abril de 2020.

Les dues vies possibles són:

 • Enviar un email a scn@suportserveis.com
 • Si ho preferiu, també ho podeu enviar a través del següent formulari.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

 • 2019 – Francesc Graus Ribas
 • 2013 – Eduard Tolosa Sarró
 • 2011 – Antoni Codina Puiggros
 • 2008 – Romà Massot Punyet
 • 2006 – Josep Maria Grau Veciana
 • 2006 – Feliu Titus Albareda
 • 2005 – Jaume Peres Serra
 • 2004 – Adolf Pou Serradell
 • 2004 – Jun Kimura
 • 2003 – Ciril Rozman
 • 2002 – Lluís Montserrat Obiols
 • 2002 – Emilio Fernández álvarez
 • 2001 – Joan Obach Tuca
 • 2001 – Josep Mª Aragonés Olle *
 • 1988 – Vladimir Hachinski
 • Carlos Oliveras de la Riva *
 • 1980 – Lluís Barraquer i Bordas *

* Membres d’Honor finats

 • 2019 – Dr. David Genís (signat J. Martí-Fàbregas)
 • 2018 – Dr. Josep Valls (signat F. Purroy)
 • 2017 – Dr. Adrià Arboix Damunt (signat F. Purroy)
 • 2016 – Dr. Jordi Pascual i Dr. Juan A. Martínez Matos (signat J. Krupinski)
 • 2015 – Dra. Mercè Boada (signat J. Krupinski)
 • 2014 – José Alvarez Sabin (signat O. de Fàbregues)
 • 2013 – Josep Dalmau (signat O. de Fàbregues)
 • 2012 – Josep Lluis Marti Vilalta (signat A. Arboix)
 • 2010 – Miquel Balcells (Signat A. Arboix)
 • 2009 – Adolf Pou Serradell (Signat A. Gironell)
 • 2008 – Carlos Cervera (Signat A. Gironell)
 • 2007 – Agusti Codina (Signat F. Rubio)
 • 2006 – Josep M. Grau Veciana (Signat F. Rubio)
 • 2005 – Francesc Graus (Signat J. Coll)
 • 2004 – Isabel Illa (Signat J. Coll)
 • 2003 – Adolf Pou Serradell (Signat R. Blesa)
 • 2002 – Jaume Peres Serra (Signat R. Blesa)
 • 2019 – Sr. Joan Ximénez Valentí “El Petitet” per la seva tasca personal i artística fent visibles a aquelles persones que pateixen “miastènia gravis”.
 • 2018 – Fundació Miquel Valls per la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb ELA, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat.
 • 2017 – Fundació Esclerosi Múltiple per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb EM, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat.
 • 2016 – Institut Guttmann per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la rehabilitació de pacients amb malalties neurològiques i per a l’atenció als seus familiars.
 • 2015 – Associació de lluita contra la Distonia a Catalunya (ALDEC).
 • 2014 – Fundació La Marató de TV3 per la seva tasca de divulgació, conscienciació i educació de la societat catalana en les malalties neurològiques, per la sensibilització i recerca de compromís de la societat envers aquestes malalties i per liderar un projecte solidari que ha permès amb èxit la recollida de recursos econòmics per a la investigació en les malalties neurodegeneratives.
 • 2013 – Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall per la seva expressa voluntat de derrotar la malaltia d’Alzheimer, per impulsar la recerca de relleu internacional en aquesta malaltia i altres malalties neurodegeneratives a Barcelona, cap i casal del nostre país, i per la difusió de la Neurologia amb el documental titulat amb les tres paraules del test minimental en català “Bicicleta, Cullera, Poma”.
 • 2019 – Dr. Juan Fortea
  • Plasma and CSF biomarkers for the diagnosis of Alzheimer’s disease in adults with Down syndrome:a cross-sectional study.
 • 2018 – Dra. Maria Sepúlveda
  • Epidemiology of NMOSD in Catalonia: influence of the new 2015 criteria in incidence and prevalence estimates.
 • 2018 – Dra. Maria Carmona-Iragui i Dr. Mircea Balasa
  • Cerebral amyloid angiophaty in Down syndrome and sporadic and autosomal-dominant Alzheimer’s disease.
 • 2017 – Dr. Xavier Montalban
  • Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis.
 • 2016 – Dr. Antoni Dávalos
  • Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke.
 • 2015 – Dr. Ángel Chamorro
  • Safety and efficacy of uric acid in patients with acute stroke (URICO-ICTUS): a randomised, double-blind phase 2b/3 trial.
 • 2015 – Dr. Carles Gaig i Dra. Ellen Gelpí 
  • A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study.
 • 2014 – Alex Iranzo
  • Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study.

 • 2019 – Dra. Eugenia Martínez Hernández (millor Comunicació Oral)
  • Clinical features of patients with glial fibrillary acidic protein (GFAP) antibodies.
 • 2019 – Dra. Ainara Barguilla Arribas (millor Comunicació Pòster)
  • Efectos secundários neurológicos de la inmunoterapia en el cáncer.
 • 2018 – Dr. Ignacio Illán-Gala (millor Comunicació Oral)
  • CSF levels of sAPPB and YKL-40 are related to frontotemporal neurodegeneration and survival in the Amyotrophic Lateral Sclerosis-Frontotemporal Dementia spectrum.
 • 2018 – Dra. Jessica Molina-Seguín (millor Comunicació Pòster)
  • Característiques clíniques i radiològiques, perfil de biomarcadors i evolució dels pacients amb ictus isquèmic criptogènic no llacunar de mecanisme embólic.
 • 2017 – Dra. Ignacio Illán-Gala (millor Comunicació Oral)
  • Cortical microstructural changes in ftld: a new imaging biomarker.
 • 2017 – Dra. Mar Guasp Verdaguer (millor Comunicació Pòster)
  • Síndromes del SNC associades a anticossos de superfície neuronal en pacients d’edat avançada sense altra evidència d’inflamació.
 • 2016 – Jordi Ciurans (millor Comunicació Oral)
  • Impacte de la Cognició en la resposta al tractament farmacològic en Epilèpsia Focal Temporal i Esclerosi Mesial no tributaris a cirurgia.
 • 2016 – Oriol Turró-Garriga (millor Comunicació Pòster)
  • Diferències en els símptomes previs al diagnòstic de demència per Cossos de Lewy i de demència Parkinson: dades del registre de demències de Girona.
 • 2015 – Serafín Cambrany (millor Comunicació Oral)
  • Ús de la metabolòmica i la genòmica per identificar biomarcadors d’AIT i els mecanismes Implicats en el Condicionament Isquèmic.
 • 2015 – Sònia Escalante (millor Comunicació Pòster)
  • Trombectomía mecánica bilateral en ictus de repetición. A propósito de un caso.
 • 2013 – Javier Granda (Primer Premi)
  • Valores muy bajos del índice tobillo-brazo son un predictor independiente de la recurrencia del ictus no cardioembòlico.
 • 2013 – Lorena Blanco (Segon Premi)
  • Alteracions neuropisològiques dels infarts llacunars pontins i la seva repercusió en l’aprenentatge i la memòria.
 • 2012 – Zaragoza J, Escalante S, Garcés M, Martín G, Baiges J.J (Primer Premi)
  • Tremolor postural com a primera manifestació de neuromiotonia: a propòsit d’un cas.
 • 2012 – Belvís, R., Aceituno A., Villa, C. (Segon Premi)
  • Eficàcia de Zonisamida en la prevenció de la migranya crònica refractària.
 • 2011 – Ana Fernández-Arcos, Jesús Pérez-Pérez, Sergi Martínez-Ramírez, Lavinia Dinia, Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez-Calvet, Rebeca Marín, Elena Jiménez-Xarrié, Javier Crespo(*), Esther Peña(*), Lina Badimon(*), Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi)
  • Recompte de cel·lules progenitores endotelials en pacients amb un ictus isquèmic tractats amb Estatines.
 • 2011 – Lowak, Michael; Saßmannshausen, Arne;Grau-Oliveres, Marta; Garcia-Eroles, Luis; Massons, Joan; Oliveres, Montserrat; Blanco, Lorena; Arboix, Adrià (Segon Premi)
  • El tractament previ amb Estatines millora el pronòstic en els pacients amb un primer episodi d’accident vascular cerebral isquèmic.
 • 2010 – M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi)
  • Estudi comparatiu de la classificació TOAST comparat amb la classificació SSS-TOAST en l’avaluació etiològica dels pacients amb ictus isquèmic.
 • 2010 – Otero, S. (Segon Premi)
  • Registre d’esclerosi múltiple a Catalunya: pertinença, característiques i resultats després d’un any.
 • 2009 – Coll Cantí, J.; Dura Mata, M. J.; Pérez Moltó, H.; Álvarez Ramo, R.; Ojanguren Sabán, I.; Sarmiento Martínez, X.; Rubio, V.; M. Del Campo; Serichol, M.; Klamburg,J. (Primer Premi)
  • Pronòstic dels pacients amb miopatia de la UCI.
 • 2009 – Raül Martínez, David Genís, Lluís Ramió-Torrentà, Fabián Márquez. (Segon Premi)
  • Eficàcia de la 4-Aminopiridina al tractament de pacients diagnosticats d’atàxia amb Down-Beat Nystagmus.
 • Laura Quibus – V Curs de Formació en Neurologia Clínica (2017-2018)
 • Paula Marrero – V Curs de Formació en Neurologia Clínica (2016-2017)
 • Lorena Martín – IV Curs de Formació en Neurologia Clínica (2015-2016)
 • Silvia Cusó– Curs de Formació en Neurologia Clínica (2011-2012)
 • Silvia Cusó – Curs de Formació en Neurologia Clínica (2010-2011)
 • Berta Laguna – I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
 • Roser Ribosa – I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
2012 – 2014 
Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
Rafael Blesa González
2002 – 2004 
Rafael Blesa González
Feliu Titus Albareda
1990 – 1992 
Feliu Titus Albareda
Romà Massot Punyet
1981 – 1982 
Romà Massot Punyet
Adrià Arboix Damunt
2010 – 2012 
Adrià Arboix Damunt

Mercè Boada Rovira
2000 – 2002 
Mercè Boada Rovira
Lluís Soler Singla
1988 – 1990 
Lluís Soler Singla
Jaume Peres Serra
1978 – 1980 
Jaume Peres Serra
Alexandre Gironell
2006 – 2008 
Alexandre Gironell Carreró

Secundí López Pousa
1996 – 2000 
Secundí López Pousa
Miquel Aguilar Barberà
1986 – 1988 
Miquel Aguilar Barberà
Adolf Pou Serradell
1976 – 1978 
Adolf Pou Serradell
Francisco Rubio Borrego
2006 – 2008 
Francisco Rubio Borrego

Jordi Pascual Calvet
1994 – 1996 
Jordi Pascual Calvet
Manel Roig Quilis
1984 – 1986 
Manel Roig Quilis
Agustí Codina Puiggròs
1973 – 1976 
Agustí Codina Puiggròs
Jaume Coll Cantí
2004 – 2006 
Jaume Coll Cantí

Pere Nolasc Acarín Tusell
1992 – 1994 
Pere Nolasc Acarín Tusell
Josep Lluís Martí Vilalta
1982 – 1984 
Josep Lluís Martí Vilalta
Comparteix-ho!