S’obre el procés de presentació de candidatures amb data límit de presentació 20 d’abril de 2019.

Càrrecs a renovar

Complint amb el compromís pel qual va ser elegida la Junta, convoquem renovació de càrrecs de la Junta Directiva per l’any 2019. La renovació és per a tresorer i un vocal.

Els membres de la junta sortint son:

  • Dr. Miguel Angel Rubio, tresorer.
  • Dr. Jordi Díaz Manera, vocal.

Requisits

És requisit indispensable per a presentar candidatures i votar, estar al corrent de pagament de les quotes de soci.

La Junta Directiva recomana que a la presentació de candidatures consti el nom, l’adreça particular, e-mail, el lloc de treball i el càrrec al qual es presenta. La votació es realitzarà personalment, en l’Assemblea General Ordinària que es convoca per l’acte electoral.

Presentació de candidatures

Les candidatures s’han d’enviar per e-mail a la secretaria de l’SCN scn@suportserveis.com, o emplenant el següent formulari.

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

Eleccions

Es convoca a tots els socis el divendres 10 de maig de 2019 a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a les 18.00 hores al World Trade Center de Barcelona (Moll de Barcelona s/n), en el marc de la XXIII Reunió Anual www.scneurologia.cat  amb el següent ordre del dia:

  • Informe del President.
  • Informe del Secretari.
  • Informe del Tresorer.
  • Acte electoral.
  • Precs i preguntes.

Els socis que no pugueu venir teniu la possibilitat de delegar el vot a un altre soci. Caldrà aportar una carta signada pel soci que delega el vot amb fotocòpia del seu DNI.

Comparteix-ho!